Fallcrest Tales

Yisarn
Tarsakh 11, 100 NR (morgen)
Samenvatting

Na een mislukte poging om Yisarn en zijn wachters uit de wereld te helpen, verzoeken de helden de volgende dag nogmaals het heiligdom te betreden. Deze keer komt de confrontatie met Yisarn wel tot een goed einde.

Opmerkingen

Yisarn heeft enkele voorbereidingen getroffen en tevens een paar goblins en een Bloodseeker Drake terug tot leven geroepen.

View
Dal Nystiere
Tarsakh 10, 100 NR (namiddag)
Samenvatting

De ingang tot het heiligdom van Dal Nystiere bestaat uit een aantal stenen in een cirkel opgesteld met in het midden een reservoir. Na het uitgieten van het drakenbloed hierin, vult zich het reservoir met drakenbloed en wanneer hiervan terug wat uitgeschept wordt, vult het reservoir zich direct weer volledig. Niemand lijkt echter de vloeistof te kunnen aanraken, behalve Aran – zelf een eladrin – waarna ze meteen geteleporteerd worden naar een kamer in het ondergrondse heiligdom. Aldaar verrassen ze enkele goblins en hun Bloodseeker Drakes. Na dit gevecht trekken de helden verder naar de volgende kamer waar Yisarn, enkele van zijn wachters alsook een Glimmerwebspin zich bevinden. Dit loopt echter fout af en ze moeten het uiteindelijk op een lopen zetten.

Opmerkingen

Er staat een verlaten kar nabij de ingang tot het heiligdom. De leider van deze goblins heet Snilvor. Ze komen uit Daggerburg om hier enkele kaarten te verkrijgen van Yisarn; kaarten die aangeven waar er zich in het Harkenwoud nog nederzettingen van de Woodsinger elven bevinden. De Glimmerwebspin heeft een vervelende eigenschap om zich onzichtbaar te kunnen maken.

View
Woodsingers
Tarsakh 10, 100 NR (middag)
Samenvatting

De Woodsinger elven stellen voor om de Harkenwolders te helpen indien de helden zich bewijzen en Dal Nystiere, oorspronkelijk een eladrin dorp, kunnen verlossen van Yisarn, een duistere necromanciër die het dorp destijds ingepalmd heeft. Daar aangekomen vinden ze een verlaten dorp, waar enkele boomspinnen hen het leven zuur proberen te maken. Tijdens het gevecht vervoegen tevens enkele kleine goblins de strijd.

Opmerkingen

De Woodsinger elven zijn zelf in een hevige, langdurige strijd verwikkeld met de goblins van Daggerburg in het westen van Harkenwoud. Om Yisarn te vinden, hebben ze een kleine hoeveelheid drakenbloed nodig, wat de elven hen meegeven.

View
Adalbar
Tarsakh 9-10, 100 NR (nacht)
Samenvatting

Vastgebonden in een van de ruimtes van de mijn vinden de helden Adalbar. Ze bevrijden hem en ontsnappen via een verborgen magisch meertje in de Briar Hills, ten oosten van de Easthill mijn. Door in dit meertje te springen, komen ze uit bij enkele waterplassen nabij de druïde Reithann. Adalbar vertelt ze dat hij de Woodsinger elven in het Harkenwoud wil vragen om hen mee tegen de Iron Circle te verzetten. Van hieruit haasten ze zich naar Easthill: de burgers hebben er de controle over de stad momenteel in handen. Daarna trekken ze richting Harkenwoud, waar ze verdwaald geraken en het opnemen tegen enkele Twig Blights. Een kolossale treant ergert zich aan de situatie en verplaatst zich tijdens het gevecht met de Twig Blights.

Opmerkingen

Twig Blights zijn houtachtige wezens en komen vaak voor op plaatsen waar veel bloed gevloeid is, bijvoorbeeld waar overvallen plaatsvonden of slagvelden.

View
Easthill
Tarsakh 9, 100 NR (avond)
Samenvatting

De helden komen te weten dat de Iron Circle zich ophouden in de mijnen van de stad. Aldaar krijgen ze in het gangenstelsel te maken met enkele Iron Circle leden die hen opmerken.

Opmerkingen

De Iron Circle zijn Easthill volledig aan het omwallen en bouwen een burcht in het zuidwesten van de stad, nabij de oevers van de White River.

View
Eraël Twinklebottom
Tarsakh 9, 100 NR (namiddag)
Samenvatting

In het kleine kistje ligt een met een prop in de mond en de handen op de rug vastgebonden pixie en een vergezellende brief aan een zekere Trikaan in Easthill. Hierin valt te lezen dat het gevleugelde kereltje onlangs gevangen genomen werd, als interessant curiosa meegestuurd wordt en naar eigen goeddunken mag behandeld worden. Het eigenlijke doel van de karavaan is blijkbaar om de lonen voor de Iron Circle in Easthill aan te leveren. Tenslotte vermeldt de brief ook nog dat ze erachter gekomen zijn dat de onlangs in Easthill gevangen genomen Adalbar met zekerheid sympathie vertoont voor het verzet en ze hem nu maar moeten proberen aan het praten te krijgen om zo te achterhalen waar het verzet zich ergens schuil houdt in Harkenwold. De helden rekenen op hun doortocht doorheen Dardun af met de aanwezige Iron Circle leden, waardoor de dorpelingen in paniek raken en vrezen voor de repercussies hiervan zoals dit in het nabij gelegen Marl het geval was. Er wordt afgesproken dat ze nog even stand houden: vrouwen en kinderen reeds wegsturen naar omringende nederzettingen en wachten op de terugkomst van de helden na hun bezoek aan Easthill. De helden beloven ten laatste de volgende dag terug te keren en hen te vergezellen naar Albridge om van daaruit het verzet te helpen coördineren. Het gezelschap trekt verder en nadert Easthill. De Iron Circle bezetting is er aanzienlijk maar door het dorp langs de Briar Hills (de voetheuvels van de Dawnforge Mountains in het oosten) te benaderen, kunnen ze ongemerkt langs de steengroeve het dorp insluipen.

Opmerkingen

De pixie heet Eraël Twinklebottom en heeft via de Moon Door in Moonstair (ten zuiden van de Nentir Vale, in de Baronie van Therund) vanuit de Feywild deze wereld betreden. Met een brede grijns op het gezicht vertelt hij dat zijn grote passie het bijwonen en documenteren van grootse momenten in de geschiedenis op het moment ze gebeuren, is. Daarom trekt hij zo de werelden rond en – naar zijn zeggen – gebeuren die grootse momenten op onverklaarbare wijze dan ook steevast in zijn aanwezigheid. Met goedkeuring van de helden vervoegt hij het gezelschap.

View
Karavaan
Tarsakh 8-9, 100 NR (voormiddag)
Samenvatting

Bij terugkeer in Tor’s Hold worden de helden met open armen ontvangen. Zelfs de norse Bran Torsson is nu ook overtuigd van hun kunnen. Ze beslissen met Dar Gremath in Albridge te gaan spreken. Deze vertelt ze dat het de bedoeling is elk dorp in Harkenwold te verenigen in het verzet tegen de Iron Circle. Hij raadt de helden dan ook aan elk dorp eens te bezoeken. Het idee is nu om zoveel amok te maken om Nazin Redthorn uit het kasteel in Harken te lokken zodat het mogelijk wordt hem te vermoorden. Dar Gremath heeft nieuws ter ore gekregen dat er de volgende dag een transport van Harken naar Easthill rijdt: een uitstekend doelwit omdat geen enkel dorp verdacht gemaakt wordt met deze actie en de kans op een wraakactie van de Iron Circle beperkt blijft. De volgende dag verstoppen de helden zich langs de bewuste route en op het moment dat de wagon voorbij komt breekt het gevecht in alle hevigheid los: de kar wordt links en rechts geflankeerd door wachters die de tocht te voet afleggen en vooraf gegaan door een grote metalen construct dat enigszins op een hond lijkt, maar dan met grote metalen pieken op de rug en glimmende rode oogjes die als vuurtjes in zijn donkere oogkassen dansen. Hij wil als een bezetene zijn baasje op de kar beschermen: een Iron Circle lid volledig in het rood getooid met goud omzoomd en cirkelvormig gevlochten prikkeldraad-embleem op zijn mantel geborduurd. Aran en Letizzia geven het onderste uit de kan en in de eerste paar seconden weet het tuig – reeds hard toegetakeld – totaal niet wat ze overkomt. Hun leider op de kar begint dan ook zwaar met magie uit te halen en zet daarbij tijdens zijn offensief de huifkar zelf in lichter laaie. Het paard dat de kar vooruit trekt, slaat op hol en zet het met de brandende huifkar op een loopje. De helden zetten de achtervolging in: Aran teleporteert zich achterop de kar, maar wordt hier hard vanaf geschopt door een van de wachters op de kar. Uiteindelijk kunnen alle Iron Circle leden uitgeschakeld worden. Naast een enorme hoeveelheid goud vinden ze een gesloten metalen kistje met hangslot. Na eerst de uitgebrande kar en de lijken te verstoppen, zonderen Aran en Letizzia zich af om te proberen het slot van de kist eraf te krijgen, wat na een tijdje lukt. De kist gaat open…

Opmerkingen

Dar Gremath vertelt dat Sareth undercover gegaan is bij de Iron Circle in Harken. Easthill is de laatste nederzetting ten noordoosten van Harkenwold richting Hammerfast. Marl, ten zuidwesten van Albridge, werd door de Iron Circle als voorbeeld gebruikt om te tonen wat er gebeurt als men zich verzet: het volledige dorp werd in lichterlaaie gezet en met de grond gelijk gemaakt.

View
Bullywugs
Tarsakh 8, 100 NR (morgen)
Samenvatting

Dieper de grot in vinden de helden een dikke, vette bullywug die zich verborgen houdt in een grote drakenschedel en hen vanuit de oogholtes ervan in de gaten houdt. Wanneer vervolgens enkele andere bullywugs en twee grijze blubbermassa’s het strijdtoneel betreden, moet er hard gevochten worden.

Opmerkingen

Achteraan in de grot ontdekken de helden een kistje met wat goud en een mooie, grote saffier erin. In de drakenschedel vinden ze een Screaming Sling +1.

View
Reithann
Tarsakh 7, 100 NR (late avond)
Samenvatting

Indien ze hun steentje willen bijdragen tot het verzet tegen de Iron Circle, moedigt Ilyana de helden aan om de druïde Reithann een bezoekje te brengen. Ook moeten ze zeker eens Dar Gremath in Albridge aanspreken. Reithann woont in een met mos overgroeid huisje in een bosje in de buurt. Er heerst er een rustgevende stilte. In de buurt staan enkele steenpalen in een cirkel opgesteld. Reithann vertelt dat één van de grote problemen met het verzet tegen de Iron Circle is dat de nederzettingen van Harkenwold niet verenigd zijn. Eén dorp, meerbepaald Tor’s Hold, moet zich de laatste tijd met man en macht verzetten tegen frequente aanvallen van bullywugs. Deze komen uit een grot ten westen van Harkenwold, tegen de Witte Rivier, aan de rand van het bos. Hierdoor kan Tor’s Hold niet helpen in de strijd tegen de Iron Circle. De helden spreken in Tor’s Hold met Bran Torsson, een nogal ruwe man, die ze niet te hoog inschat. Na er te overnachten trekken ze de volgende morgen, samen met twee stevige mannen uit het dorp naar de grot. Vanuit de ingang zorgt een klein stroompje water voor een kleine waterval. Ze klimmen er in een boom om zo een blik te kunnen werpen in de grot en merken er enkele grote pad-achtige wezens op. De strijd breekt los maar het stelletje amfibieën word al gauw tot een hoopje blubber verwerkt. De duisternis van de grot lonkt de nieuwsgierige helden om deze dieper te gaan verkennen.

Opmerkingen

Reithanns leerlingen heten Lorel en Theren. Ze geeft de helden 2 wurgzaadjes en een alchemistenbrouwseltje mee.

View
Ilyana
Tarsakh 7, 100 NR (avond)
Samenvatting

Met paard en kar trekken de helden naar Harkenwold. Daar aangekomen zien ze een dikke rookpluim opstijgen in de verte: een handvol Iron Circle leden omsingelen er Ilyana’s huis waar zij zelf, haar 2 zonen (Jarek en Jarl) en nog een aantal bezoekers zich verschansen. Ze eisen taksen en dreigen haar huis in brand te steken. Uiteindelijk overmeesteren de helden het gespuis en redden ze bijna iedereen uit het huis dat in lichter laaie staat, net op tijd voor het instort.

Opmerkingen

De paarden heten Thimo (wit) en Zippo (bruin). Carla, het zwarte paard, was reeds uitgeleend.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.