Fallcrest Tales

Ilyana

Tarsakh 7, 100 NR (avond)

Samenvatting

Met paard en kar trekken de helden naar Harkenwold. Daar aangekomen zien ze een dikke rookpluim opstijgen in de verte: een handvol Iron Circle leden omsingelen er Ilyana’s huis waar zij zelf, haar 2 zonen (Jarek en Jarl) en nog een aantal bezoekers zich verschansen. Ze eisen taksen en dreigen haar huis in brand te steken. Uiteindelijk overmeesteren de helden het gespuis en redden ze bijna iedereen uit het huis dat in lichter laaie staat, net op tijd voor het instort.

Opmerkingen

De paarden heten Thimo (wit) en Zippo (bruin). Carla, het zwarte paard, was reeds uitgeleend.

Comments

Goed om te weten hoe het met de paarden gaat :)

Ilyana
Folderol

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.