Fallcrest Tales

Reithann

Tarsakh 7, 100 NR (late avond)

Samenvatting

Indien ze hun steentje willen bijdragen tot het verzet tegen de Iron Circle, moedigt Ilyana de helden aan om de druïde Reithann een bezoekje te brengen. Ook moeten ze zeker eens Dar Gremath in Albridge aanspreken. Reithann woont in een met mos overgroeid huisje in een bosje in de buurt. Er heerst er een rustgevende stilte. In de buurt staan enkele steenpalen in een cirkel opgesteld. Reithann vertelt dat één van de grote problemen met het verzet tegen de Iron Circle is dat de nederzettingen van Harkenwold niet verenigd zijn. Eén dorp, meerbepaald Tor’s Hold, moet zich de laatste tijd met man en macht verzetten tegen frequente aanvallen van bullywugs. Deze komen uit een grot ten westen van Harkenwold, tegen de Witte Rivier, aan de rand van het bos. Hierdoor kan Tor’s Hold niet helpen in de strijd tegen de Iron Circle. De helden spreken in Tor’s Hold met Bran Torsson, een nogal ruwe man, die ze niet te hoog inschat. Na er te overnachten trekken ze de volgende morgen, samen met twee stevige mannen uit het dorp naar de grot. Vanuit de ingang zorgt een klein stroompje water voor een kleine waterval. Ze klimmen er in een boom om zo een blik te kunnen werpen in de grot en merken er enkele grote pad-achtige wezens op. De strijd breekt los maar het stelletje amfibieën word al gauw tot een hoopje blubber verwerkt. De duisternis van de grot lonkt de nieuwsgierige helden om deze dieper te gaan verkennen.

Opmerkingen

Reithanns leerlingen heten Lorel en Theren. Ze geeft de helden 2 wurgzaadjes en een alchemistenbrouwseltje mee.

Comments

Klinkt als bollewoggers!

Reithann
Folderol

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.