Fallcrest Tales

Bullywugs

Tarsakh 8, 100 NR (morgen)

Samenvatting

Dieper de grot in vinden de helden een dikke, vette bullywug die zich verborgen houdt in een grote drakenschedel en hen vanuit de oogholtes ervan in de gaten houdt. Wanneer vervolgens enkele andere bullywugs en twee grijze blubbermassa’s het strijdtoneel betreden, moet er hard gevochten worden.

Opmerkingen

Achteraan in de grot ontdekken de helden een kistje met wat goud en een mooie, grote saffier erin. In de drakenschedel vinden ze een Screaming Sling +1.

Comments

Folderol

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.