Fallcrest Tales

Eraël Twinklebottom

Tarsakh 9, 100 NR (namiddag)

Samenvatting

In het kleine kistje ligt een met een prop in de mond en de handen op de rug vastgebonden pixie en een vergezellende brief aan een zekere Trikaan in Easthill. Hierin valt te lezen dat het gevleugelde kereltje onlangs gevangen genomen werd, als interessant curiosa meegestuurd wordt en naar eigen goeddunken mag behandeld worden. Het eigenlijke doel van de karavaan is blijkbaar om de lonen voor de Iron Circle in Easthill aan te leveren. Tenslotte vermeldt de brief ook nog dat ze erachter gekomen zijn dat de onlangs in Easthill gevangen genomen Adalbar met zekerheid sympathie vertoont voor het verzet en ze hem nu maar moeten proberen aan het praten te krijgen om zo te achterhalen waar het verzet zich ergens schuil houdt in Harkenwold. De helden rekenen op hun doortocht doorheen Dardun af met de aanwezige Iron Circle leden, waardoor de dorpelingen in paniek raken en vrezen voor de repercussies hiervan zoals dit in het nabij gelegen Marl het geval was. Er wordt afgesproken dat ze nog even stand houden: vrouwen en kinderen reeds wegsturen naar omringende nederzettingen en wachten op de terugkomst van de helden na hun bezoek aan Easthill. De helden beloven ten laatste de volgende dag terug te keren en hen te vergezellen naar Albridge om van daaruit het verzet te helpen coördineren. Het gezelschap trekt verder en nadert Easthill. De Iron Circle bezetting is er aanzienlijk maar door het dorp langs de Briar Hills (de voetheuvels van de Dawnforge Mountains in het oosten) te benaderen, kunnen ze ongemerkt langs de steengroeve het dorp insluipen.

Opmerkingen

De pixie heet Eraël Twinklebottom en heeft via de Moon Door in Moonstair (ten zuiden van de Nentir Vale, in de Baronie van Therund) vanuit de Feywild deze wereld betreden. Met een brede grijns op het gezicht vertelt hij dat zijn grote passie het bijwonen en documenteren van grootse momenten in de geschiedenis op het moment ze gebeuren, is. Daarom trekt hij zo de werelden rond en – naar zijn zeggen – gebeuren die grootse momenten op onverklaarbare wijze dan ook steevast in zijn aanwezigheid. Met goedkeuring van de helden vervoegt hij het gezelschap.

Comments

Folderol

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.