Fallcrest Tales

Woodsingers

Tarsakh 10, 100 NR (middag)

Samenvatting

De Woodsinger elven stellen voor om de Harkenwolders te helpen indien de helden zich bewijzen en Dal Nystiere, oorspronkelijk een eladrin dorp, kunnen verlossen van Yisarn, een duistere necromanciër die het dorp destijds ingepalmd heeft. Daar aangekomen vinden ze een verlaten dorp, waar enkele boomspinnen hen het leven zuur proberen te maken. Tijdens het gevecht vervoegen tevens enkele kleine goblins de strijd.

Opmerkingen

De Woodsinger elven zijn zelf in een hevige, langdurige strijd verwikkeld met de goblins van Daggerburg in het westen van Harkenwoud. Om Yisarn te vinden, hebben ze een kleine hoeveelheid drakenbloed nodig, wat de elven hen meegeven.

Comments

Folderol

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.