Fallcrest Tales

Dal Nystiere

Tarsakh 10, 100 NR (namiddag)

Samenvatting

De ingang tot het heiligdom van Dal Nystiere bestaat uit een aantal stenen in een cirkel opgesteld met in het midden een reservoir. Na het uitgieten van het drakenbloed hierin, vult zich het reservoir met drakenbloed en wanneer hiervan terug wat uitgeschept wordt, vult het reservoir zich direct weer volledig. Niemand lijkt echter de vloeistof te kunnen aanraken, behalve Aran – zelf een eladrin – waarna ze meteen geteleporteerd worden naar een kamer in het ondergrondse heiligdom. Aldaar verrassen ze enkele goblins en hun Bloodseeker Drakes. Na dit gevecht trekken de helden verder naar de volgende kamer waar Yisarn, enkele van zijn wachters alsook een Glimmerwebspin zich bevinden. Dit loopt echter fout af en ze moeten het uiteindelijk op een lopen zetten.

Opmerkingen

Er staat een verlaten kar nabij de ingang tot het heiligdom. De leider van deze goblins heet Snilvor. Ze komen uit Daggerburg om hier enkele kaarten te verkrijgen van Yisarn; kaarten die aangeven waar er zich in het Harkenwoud nog nederzettingen van de Woodsinger elven bevinden. De Glimmerwebspin heeft een vervelende eigenschap om zich onzichtbaar te kunnen maken.

Comments

Folderol

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.