Fallcrest Tales

Yisarn

Tarsakh 11, 100 NR (morgen)

Samenvatting

Na een mislukte poging om Yisarn en zijn wachters uit de wereld te helpen, verzoeken de helden de volgende dag nogmaals het heiligdom te betreden. Deze keer komt de confrontatie met Yisarn wel tot een goed einde.

Opmerkingen

Yisarn heeft enkele voorbereidingen getroffen en tevens een paar goblins en een Bloodseeker Drake terug tot leven geroepen.

Comments

Folderol

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.