Daelin Gavorron Mindarthis tel'Quesar

Een gewoon uitziende stadself, met een talent voor doodslag in het donker

Description:
Bio:

Daelin Gavoronn Mindarthis tel’Quesar werd geboren in een krot in de
sloppenwijken aan de rand van de grote stad Sarthel. Zijn ouders waren
stadselven die leefden in bittere armoede. Zijn vader stierf al toen
Daelin nog jong was, aan niet meer dan een verkoudheid, omdat ze geen
geld hadden om medicijnen te betalen. Daelin vond echter een
vaderfiguur in Cam, een oudere zelfzekere man, die het een keer voor
hem opnam toen de jeugdige elf vluchtte van een boze marskramer die
hij net bestolen had. Cam -die Daelin als snel meester Cam noemde-
leefde ook in de sloppenwijken, en nam Daelin -tot opluchting van
zijn moeder die wenste dat haar zoon een vaderfiguur had- onder zijn
vleugels, samen met een andere straatjongen genaamd Redgard
Vlaarnickx.

Naast zaken zoals waar het veilig is te schuilen, de politieke
intriges van de baronieën, een wapen hanteren, afdingen bij een
handelaar, omgaan met verdriet en woede, … gaf meester Cam Daelin en
Red soms vreemde lessen, zoals in het donker eten. Toen de jongens oud
genoeg werden, kwam daar eindelijk een verklaring op toen hun mentor
onthulde dat hij eigenlijk een huurmoordenaar was geweest voor de
dodelijke gilde de Laatste Adem. Het was ongehoord in de
moordenaarsgilde dat een lid een “carrièrewijziging” deed, en met zich
alle geheimen meenam. Hierdoor was Cam gevlucht en leefde nu al jaren
anoniem in Sarthel. Realiserend dat hun meesters vreemde opdrachten
hen al die jaren had voorbereid in zijn voetsporen te kunnen treden,
besloten zowel Daelin als Red geinspireerd Cams training te voltooien.
Hun meester eiste nu een zware inzet, maar de jongens omhelsten Cams
filosofie van zichzelf “te scherpen als een wapen”.

Doorheen de jaren was meester Cam hard, maar liefdevol. Door hun felle
onderlinge rivaliteit ontwikkelden de jongens zo goed, dat hij hen op
een zekere dag vroeg of ze munt wilden slaan uit hun vaardigheden.
Daelin ging onmiddellijk in op deze kans om zijn moeder te helpen. Ook
Red was ongeduldig zijn kunnen in het veld te bewijzen. Beginnend met
enkele kleine opdrachten ver weg, gebruikte meester Cam zijn contacten
in de onderwereld om de diensten van zijn pupillen te adverteren. Vele
vruchtbare missies als moordenaarsleerlingen volgden, waarbij Daelin
en zijn medeleerling hun talenten in de nacht aanwendden, en
verscherpten. De elf gebruikte het gewonnen geld om zichzelf en zijn
moeder van het krot waar hij was geboren naar een huis te verplaatsen.

Helaas sloeg het noodlot toe. Hoewel meester Cam altijd uiterst
voorzichtig te werk ging, was de Laatste Adem door de exploten van
zijn jonge huurmoordenaars hem op het spoor gekomen. Na een
nachtelijke missie keerde Daelin terug naar zijn meesters huis, om het
brutaal besmeurd met het bloed van Cam terug te vinden, zijn geliefde
wapen gebroken in de muur geplant met het zegel van de gilde.
Duidelijk achtergelaten als vergelding en waarschuwing door de
moordenaarsgilde. Daelin wist dat meester Cam nog liever een jaar geen
opdracht aannam, dan enig risico te nemen.

Maar één andere man kende Cams locatie. Redgard. Hij moest het zijn
die Cam verraden had. Zijn rivaal kon steeds moeilijker verdragen dat
hun meester hem een warmer hart leek toe te dragen. Natuurlijk was Red
al spoorloos uit de stad verdwenen.

Daelin was ziedend van woede, maar zijn meester had hem beter geleerd
dan daarnaar te handelen. Hij wist dat hetzelfde lot hem te wachten
kon staan mocht hij dralen. Met als enige pauze die hij zichzelf gunde
een haastig afscheid van zijn bezorgde moeder, verliet hij ’s nachts
licht en ongezien de stad, met als eerste doel overleven.

De andere doelen zouden moeten wachten.

Daelin Gavorron Mindarthis tel'Quesar

Fallcrest Tales Jedyte