Fallcrest Tales

Kalton Manor
Tarsakh 3, 100 NR (late avond)
Samenvatting

Na een voorzichtige verkenning van de toren lijkt het er vol te lopen met skeletten en zombies. Op het luik dat hen de ondergrondse kerkers inleidt, is een groot rotsblok gevallen dat Ariadne al gauw even uit de weg duwt. Na een korte waarschuwing van een mistige verschijning die hen vertelt dat hen hier enkel dood en verderf te wachten staat indien ze verder de kerker verkennen, besluiten de helden dat net wél te doen. Al gauw komt het gezelschap oog in oog te staan met de gevreesde blackguard waar Sareth over sprak en die in het bezit is van haar familiewapen. Hij wordt vergezeld van een stel ratten en een gevecht breekt in alle hevigheid los.

Opmerkingen

Nabij de ruïnes van de toren vinden de helden een zevental lizardfolk-eieren die Aran meeneemt. Na afdaling in de kerkers van de toren blijkt dat enkele gekke bekken trekken en daarbij de stenen sculpturen na te bootsen die in de drie toegangsdeuren afgebeeld zijn, de manier bij uitstek te zijn om deze te openen. Een brede put oversteken op een smalle richel is voor Aran een koud kunstje dankzij zijn teleportatie-kunsten als eladrin en met zijn ‘mage hand’ spant hij ook nog eens een touw over de put, wat hen kan helpen om over te steken.

View
Felldrakes
Tarsakh 3, 100 NR (middag)
Samenvatting

Bij een bezoekje aan Orest Naerumar’s ondergrondse winkeltje vol curiosa presenteert de vriendelijke tiefling de helden enkele interessante (maar vaak te dure) voorwerpen. Om de tocht naar Kalton Manor te bespoedigen huurt het gezelschap twee paarden en een kar bij de stallen (Lannar Thistleton) en vangen ze al gauw de tocht aan. Na een klein uurtje doordraven, krijgen ze een kar in de gaten die wordt aangevallen door een zestal Felldrakes: vervaarlijk uitziende draakjes, gelukkig pakken kleiner in gestalte dan normale draken. Meteen worden de Felldrakes aangevallen, maar de helden kunnen niet verhinderen dat beide tieflings op de kar het loodje erbij moeten leggen, één ervan wordt vakkundig onthoofd door de grootste Felldrake van de groep. Omdat deze twee blijkbaar familie hebben in Fallcrest brengt het gezelschap na het gevecht de lichamen terug naar de stad. Ze worden hiervoor door Amara Azaer beloond met een wapen dat Aran aardig weet te hanteren (Gambler’s Scimitar +1) en wat goudstukken. Hierna vatten ze opnieuw de tocht aan richting de Witchlight Fens, wat ze de rest van de dag kost, maar deze keer zonder enig verder oponthoud. In het donker, in de gietende regen benaderen de helden uiteindelijk de restanten van wat ooit een indrukwekkende toren geweest moet zijn – het is het enige van Kalton Manor wat nog enigszins overeind staat.

Opmerkingen

De gehuurde paarden heten Carla (zwart) en Thimo (wit). De waarborg voor de paarden en kar bedraagt 25gp (vooraf te betalen) en de huur 4gp 5sp per dag (achteraf te betalen). In de aanval op hun wagon sneuvelen Tarrow Azaer (broer van Amara Azaer van House Azaer in Fallcrest) en zijn vrouw Mial Sitraes.

View
Drakenvlucht
Tarsakh 3, 100 NR (voormiddag)
Samenvatting

De helden ontmoeten Serim Selduzar die hen verzoekt die dag deel te nemen in een spelletje Drakenvlucht.

Opmerkingen

Serim vraagt ze een smaragden edelsteen te overhandigen aan Amara Azaer (House Azaer). Daarna maken ze zich, na een bezoekje aan House of the Sun (Grundelmar) en de Moonsong Temple (Ressilmae Starlight), klaar om richting Kalton Manor te vertrekken.

View
Fallcrest
Tarsakh 2-3, 100 NR (nacht)
Samenvatting

Na een lange tocht noordwaarts doorheen de Moon Hills en in de stromende regen stoot het gezelschap uiteindelijk terug op de King’s Road en bereiken ze ’s nachts de poorten van Fallcrest. Na een kort bezoek aan de Nentir Inn (met gastheer Erandil Zemoar) beslist het gezelschap toch nog even de Blue Moon in Lowtown te bezoeken. Op weg daarnaar toe komen ze in aanraking met de River Rats en lopen ze toch maar een blokje om. In de Blue Moon trakteert Sergeant Murgeddin hen op de geschiedenis van Fallcrest en de Nentir Vale. Iets later stapt Traevus de taverne binnen: zijn kistje beloven ze de volgende dag te overhandigen. Traevus vertelt ze dat hij de schedel van Anarus Kalton, zijn meester waaronder hij samen met Malareth een opleiding als necromancer genoten had, nodig heeft voor een ritueel om de in de Shadowfell gevangen ziel van zijn broer Baertrad te bevrijden. Hij heeft echter ook nog het boek van zijn meester nodig: de Anarusi Codex omdat daar de kennis instaat die Anarus hem nooit heeft willen leren.

Opmerkingen

Sergeant Murgeddin herkent Letizzia aangezien ze gedurende enkele maanden in Fallcrest gewoond heeft. Onder het waakzame oog van de onaangename Sergeant Thurmina moet iedereen tol betalen bij het oversteken van de Five-Arch Bridge. Op de terugweg die avond van de Blue Moon naar de Nentir Inn passeren de helden toch nog even aan de plaats waar ze de River Rats ontmoet hebben en vinden ze er een lijk, netjes ontdaan van alle bezittingen. Bij het lijk vindt Daelin het embleem van de Laatste Adem (Extremus Halitus) met begraven eronder een sending stone, een soort magisch communicatiemiddel. Na enig onderzoek heeft dit waarschijnlijk weinig te maken met de River Rats.

View
Malareth
Tarsakh 2, 100 NR (late namiddag)
Samenvatting

Na enkele uurtjes rust besluiten de helden om voorzichtig een kijkje te nemen in Malareths laboratorium. Een stel skeletten staat er rondom de tafel waarachter het levenloze lichaam van Malareth op de grond ligt. In de hoek van de kamer staat een enorme zombie, vermoedelijk ooit een ogre geweest. De strijd breekt dan ook in alle hevigheid los, waarbij Daelin in ware rodeo-stijl de enorme zombie ten dans vraagt. Na enkele onverwachte wederopstandingen van de zombie keert na onthoofding ervan de rust eindelijk terug. Hierna wordt aan Farallax om de beloofde beloning gevraagd, maar deze blijkt in werkelijkheid nooit het plan te hebben gehad de helden hiervoor te belonen. Na een hevig gevecht met Farallax en zijn kobolds slagen de helden erin om de volledige tempel onbewoond te kunnen verklaren.

Opmerkingen

Vele door de aardbeving omvergevallen flesjes en flacons in het laboratorium zorgen voor een indringende, prikkende geur. In het midden van de grote tafel staat het ontvreemde koffertje van Traevus met daarin een onheilspellend doodshoofd van menselijke oorsprong. Bij de confrontatie met één van de skeletten raakt Letizzia zwaar gewond, waarbij haar tatoeage ineens opgloeit en een intense lichtbundel doorheen haar lederen tenue naar het stelletje botten stuurt dat haar op dat moment het leed aandoet en deze hierbij kortstondig verblindt. Na het gevecht haalt Ariadne met haar nieuwe wapen plots uit naar Daelin in een vlaag van oncontroleerbare strijdlust, maar kan zich al gauw terug intomen. Daelin merkt hier echter op dat de aderen in haar hand doorvlochten zijn met zwarte lijnen, die al vlug terug wegtrekken. Falco weet de magische staf van Malareth terug een nut te geven. In een kast van het laboratorium vindt Ariadne een vreemd soort sleutel met een symbool erop gegraveerd: het hoofd van een minotaurus. Na het gevecht met Farallax, waarbij ook Meepo het leven laat, vindt Daelin zich een nieuw, lederen plunje doorvlochten met donkergrijze bladeren tussen de rijkdommen die de draak verzameld had. De gevonden minotaurus-sleutel activeert de teleportatie-cirkel bij Farallax gedeeltelijk. Er lijkt nog iets te ontbreken: een handeling of misschien enkele magische woorden om de cirkel volledig operationeel te maken.

View
Kurrash
Tarsakh 2, 100 NR (middag)
Samenvatting

De helden krijgen af te rekenen met Kurrash, de leider van de goblins onder het gezag van Malareth. In een laatste wanhoopspoging probeert Kurrash naar het grote vat met elementair vuur te lopen om dit over zichzelf en zijn achtervolgers om te keren, maar dit kan nog net verhinderd worden. Door het sleutelgat van de deur van het laboratorium zien de helden enkele skeletten staan en het levenloze lichaam van Malareth op de vloer liggen.

Opmerkingen

Tijdens het gevecht krijgen ze te maken met een heuse aardbeving. In een koffer die in de voorraadkamer staat, zit de uitrusting van Sareth. Meepo dient als ideaal proefkonijn om te testen of de gevonden kaarsen explosief zijn of niet: blijkbaar niet. Het wapen van Kurrash is een +1 Lifedrinker Warhammer, wat Ariadne best weet te appreciëren. Arans Mage Hand kan een brandend stuk uit het vat met elementair vuur nemen.

View
Sareth
Tarsakh 2, 100 NR (voormiddag)
Samenvatting

In de verborgen tempel van Baphomet komen de helden oog in oog te staan met de elite wachters van Malareth. Eén van hen, Jixin, blijkt niet bereid om voor zijn werkgever te sterven en keert zich tegen zijn collega’s. In de cellen vinden ze Sareth, een gebroken elf die door Kurrash en zijn goblins gevangen genomen werd en door Malareth als proefkonijn voor zijn duistere handelingen misbruikt werd.

Opmerkingen

Jixin krijgt een zilverstuk en mag vrijuit gaan. Sareth vertelt hoe de Harkenwold baronie waar haar dorp Albridge deel van uitmaakt, sinds kort bezet wordt door een stel huurlingen. Baron Stockmer werd gevangen genomen en de leider van de bende heeft zo zelf zijn plaats opgeëist in het kasteel van Harken. De bevolking van het gebied wordt nu afgeperst en overal geschied groot onrecht. Sareth wil hiertegen iets ondernemen en trok hiervoor op zoek naar hulp. Vooreerst wou ze een ontvreemd zwaard terugvinden, een erfstuk dat haar nu toebehoorde na het overlijden van haar moeder. Het spoor leidde haar naar een toren aan de Witchlight Fens, alwaar ze echter door Kurrash en zijn bende gevangen genomen werd en zo in Malareth zijn gevangenis belandde. Sareth heeft door zijn toedoen een lange nagel met weerhaken in haar hersenen gespijkerd gekregen. De andere gevangene, Barot, die hetzelfde lot onderging, is reeds gestorven. In de gang naar de voorraadkamer waar Kurrash zich vermoedelijk ophoudt, vermijden de helden tenslotte behoedzaam een onaangename val.

View
Wachtpost
Tarsakh 2, 100 NR (morgen)
Samenvatting

De helden botsen op een verstevigde wachtpost waar enkele groots uitgevallen ratten hen het leven zuur proberen te maken terwijl een stel goblins hen vanop de tweede verdieping van een verstevigde wachtpost onder vuur nemen. Wanneer de rust uiteindelijk terugkeert en alle deuren ontgrendeld worden, ontdekken ze nog een afgeschermd altaar, ditmaal echter ter ere van Baphomet (the Horned King, Prince of Beasts): een slechte godheid waar al vele minotaurus-beschavingen in het verleden aan ten onder gegaan zijn.

Opmerkingen

Na het overnachten tegen het altaar van Pelor merkt Letizzia dat ze ’s morgens een vreemde lijn, een soort tatoeage, op haar bovenarm heeft. Ondanks het feit dat een gewaarschuwd man er twee waard is, stapt Falco (Kevin) tijdens het heetst van de strijd toch in een val. Meepo blijkt aardig met zijn speren om te kunnen. Op de achterkant van de voet van het minotaurus-standbeeld in de wachtpost staan zeven streepjes: |||| ||. In de kamer na de wachtpost zit een grote barst in de vloer waar wat tocht uit komt en hangen er her en der spinnenwebben. Nabij het altaar van Baphomet komen ze oog in oog te staan met enkele met hellebaarden uitgeruste wachters.

View
Farallax
Tarsakh 1, 100 NR (avond)
Samenvatting

De helden trekken de tempel binnen en merken dat dit complex gedeeld wordt door de goblins enerzijds en een jonge witte draak genaamd Farallax en zijn dienaars, een groepje kobolden, anderzijds. Na een enigszins gespannen ontmoeting met de helden wordt overeengekomen dat ze Malareth en de goblins uit de tempel zullen drijven.

Opmerkingen

In de tempel heeft Farallax zich thuis gemaakt in de omgeving van de altaren van Bahamut, Moradin, Erathis en Pelor. Hij stuurt Meepo (één van de kobolden) mee met de helden om een oogje in het zeil te houden. Farallax wil de helden belonen met goud en enkele voorwerpen uit zijn verzamelde schatten indien ze Malareth verdrijven. Vooraleer de tempel verder te verkennen, genieten de helden van een stevige nachtrust aan de voet van het altaar ter ere van Pelor.

View
Traevus
Tarsakh 1, 100 NR (late namiddag)
Samenvatting

Toen Traevus’ wagon op de King’s Road van Hammerfast naar Fallcrest overvallen wordt door een stel goblins en wolven, dit blijkbaar in opdracht van een mysterieuze ruiter die het tafereel iets verderop gade slaagt, hebben ze waarschijnlijk niet gerekend op enige weerstand van de helden die zich achterop de kar bevinden. Wanneer de ruiter met een kistje ontsnapt dat volgens Traevus waardevolle, persoonlijke bezittingen bevat, zetten de helden de achtervolging doorheen de Moon Hills in.

Opmerkingen

Een goblin die de kar aanviel had een gebrandmerkt, dichtgeschroeid oog. De mysterieuze ruiter heet Malareth en de goblins voeren zijn wil uit onder leiding van de bugbear Kurrash. De helden volgen de sporen en ontdekken een grot waar de goblins zich schuilhouden. Iets dieper ontdekken ze een stel grote deuren: de ingang van van een tempelcomplex vermoedelijk gebouwd door minotaurussen.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.